EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Jandarma teşkilâtına verilen adlî, mülkî, askerî ve diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlayan jandarma personelinin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Jandarma Eğitim Komutanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir. Jandarma Eğitim Komutanlığı; rütbeli personel eğitimini Jandarma Okullar Komutanlığı, erbaş ve er eğitimini ise Jandarma Eğitim Birlikleri vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Jandarma Okullar Komutanlığı; muvazzaf ve sözleşmeli subaylar ile subay adayı astsubaylara, muvazzaf astsubay ve sözleşmeli bayan astsubay adayları ile uzman jandarma adaylarına, kıt’alardan ihtisas eğitimi almak üzere gelen rütbeli personele, jandarma sınıfı ile ilgili taktik, teknik ve idarî bilgileri, sevk ve idare usullerini, silâh, araç ve gereçlerin taktik ve teknik kullanma yöntem ve kurallarını, bakım ve ikmâl hususlarını öğretmekte, personelin meslekî, askerî ve genel kültür bakımından modern eğitim ve öğretim yöntemleri ile yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca; Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından, eğitim ve öğretim bakımından işbirliği içerisinde bulunulan ülkelere mensup kursiyer ve öğrencilere, Türkçe Dil kursu ile rütbelerine göre subay veya astsubay okullarında eğitim ve öğretim verilmektedir.