Uzman Erbaş Alımı

Duyurular
 
2014 Yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu 

Sınav Merkezleri için ulaşım krokileri

 

      Jandarma Personel Temin Merkezi Komutanlığı'na Kızılay'dan Ulaşım

      Jandarma Personel Temin Merkezi Komutanlığı'na Aşti'den Ulaşım

      Jandarma Eğitim/Jandarma Okullar Komutanlığı'na Ulaşım

      Jandarma Lojistik Komutanlığı'na Ulaşım

 

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Noter Senedi Örneği(Taahhüt Senedi)